Sociaal en rechtvaardig; het nieuwe normaal

Aangemaakte reacties

9 berichten aan het bekijken - 1 tot 9 (van in totaal 9)
 • Auteur
  Berichten
 • In reactie op: Grondbeleid #780
  Roel Heyser
  Deelnemer

  GRAAG DE VOLGENDE BULLETS TOEVOEGEN

  Grond is niet bedoeld als beleggingsobject en winstmodel voor ondernemers en woning-eigenaren.

  Als een woning wordt verkocht met een hoge winst als gevolg van marktwerking, dan moet de winst op de ondergrond worden afgeroomd. De “grondverkoopwinst” wordt als “verkoopbelasting” afgedragen aan de Gemeente.

  Dit geldt nog sterker voor projecten waarin de Gemeente bewust de grond voor een prijs onder de marktwaarde heeft verkocht.

  • Deze reactie is gewijzigd 1 jaar, 4 maanden geleden door Roel Heyser.
  In reactie op: Sport en ontspanning #779
  Roel Heyser
  Deelnemer

  GRAAG DE VOLGENDE BULLETS TOEVOEGEN:

  Benut deze voorzieningen veel meer samen met scholen voor gymnastiekles en/of voor naschoolse schoolsport. En voor scholencompetities tijdens vakanties. Model zoals in Amerika?

  Misschien richten jongeren hun energie dan meer op sport dan op drillrap….

  Dit geeft ook veel meer stageplaatsen voor studenten Sport en Bewegen.

  In reactie op: Vrijwilligers #776
  Roel Heyser
  Deelnemer

  DE VOLGENDE BULLETS TOEVOEGEN:

  Maak een functiebeschrijving en classificeer en beloon dit werk via de COA.

  Als het projecten zijn waarvoor de gemeente opdrachtgever of hoofdfinancier is, dan wensen we toepassing van de CAO voor Gemeente-ambtenaren. Met ingang van 2022 is in die CAO het minimale uurloon € 14,00. Bijvoorbeeld toepassen voor beheerders van de fietsenstallingen en voor medewerkers bij de Floriade.

  In reactie op: Geen armoede #775
  Roel Heyser
  Deelnemer

  HIERAAN TOEVOEGEN:
  Preventie in de vorm van ondersteuning bij aanvraag van financiële steunregelingen en vroegsignalering van betalingsachterstanden en in een vroege fase schuldhulpverlening is prima, maar is mijns inziens te laat! Vaak is het – goed bedoeld – de put dempen als het kalf verdronken is. Ik wil de put dempen voordat het kalf arriveert.

  EN DE VOLGENDE BULLETS:

  – Schulden vanuit Armoede ontstaat vaak door gebrek aan kennis budgetteren en van systemen van voorschot en jaarafrekening en eigen bijdragen Zorg. Daarom gaan we gerichte informatie aanbieden aan iedereen die starten met zelfstandigheid of met een bijstandsuitkering.
  Dat kunnen zijn echte starters zoals jongeren die 18 jaar worden en statushouders. Maar ook mensen die vanuit een “normale” situatie achteruit zijn gegaan van salaris naar WW naar Bijstand en niet weten waarop ze echt kunnen en moeten bezuinigen.

  – Informatie in de vorm van een stapel folders en verwijzen naar websites is voor velen onvoldoende en te anoniem. Voor sommigen is ook het gebruikte taalniveau te hoog. Zo nodig krijgen starters direct een budgetcoach toegewezen.

  – De gemeente stopt met het opleggen van administratiekosten op boete op deurwaarderskosten op beslaglegging. Er wordt een realistisch plan gemaakt om schulden op te lossen.

  ———————————————————
  In mijn vrijwilligerspraktijk zie ik dat – onder andere – vanuit Sociaal Domein mensen, vooral Statushouders die behoefte hebben aan Mbo-scholing worden “geduwd” naar de Zorg. Begrijpelijk, maar daarmee belemmert men deze mensen om te kiezen voor het Onderwijs. In vacatures Onderwijsassistent zie ik vaak dat de eis te hoog is, want de school wenst Onderwijsassistenten die de docent kunnen vervangen. Dat laatste wordt niet aangeleerd in de opleiding MBO-4 Onderwijsassistent…. Mijn suggestie:

  – Op basis van een intake vaststellen wie er belangstelling hebben voor werken in de Kinderopvang en wellicht dan willen doorstromen naar Onderwijsassistent. De opleiding voor beide beroepen heeft nagenoeg dezelfde inhoud. Scholen moet stoppen met overvragen.

  • Deze reactie is gewijzigd 1 jaar, 4 maanden geleden door Gerrit Spilt.
  • Deze reactie is gewijzigd 1 jaar, 4 maanden geleden door Gerrit Spilt.
  • Deze reactie is gewijzigd 1 jaar, 4 maanden geleden door Gerrit Spilt.
  • Deze reactie is gewijzigd 1 jaar, 4 maanden geleden door Gerrit Spilt.
  In reactie op: Almere is groen, eerlijk en duurzaam #774
  Roel Heyser
  Deelnemer

  Almere Pampus wordt alleen ontwikkeld als deze ontwikkeling duurzaam is en wanneer de IJmeerverbinding innovatief, duurzaam en aangepast aan toekomstige transportvormen wordt gerealiseerd.

  NA DEZE BULLET EEN BULLET TOEVOEGEN:
  De IJmeerverbinding mag er niet toe leiden dat:
  – studenten die in Amsterdam studeren een woning krijgen in Almere.
  – in Amsterdam werkende – veelverdienende en belastingkorting-krijgende – expats in Almere komen wonen en zodoende de prijs van kookwoningen opdrijven.

  In reactie op: Wonen is een recht #770
  Roel Heyser
  Deelnemer

  NIEUWE BULLETS TOEVOEGEN:

  Creëer voor bestaande woningen en voor nieuw te bouwen woningen de mogelijkheid om de woning “technisch” te splitsen. Positief gevolg: een jongere kan starten met een vorm van zelfstandig wonen, de mantelzorg is nabij, de kleinkinderopvang is nabij, de ouder(e) is minder eenzaam. Er zijn culturen waarin samen wonen van oud en jong in één woning heel normaal is. Van die cultuur kunnen we leren….

  Onderzoek bij dit idee in hoeverre de “voordeurdelersregel” bij Bijstandsuitkeringen soepel of niet wordt toegepast.

  In reactie op: Betaalbaar wonen #769
  Roel Heyser
  Deelnemer

  DE VOLGENDE BULLETS TOEVOEGEN:

  De gemiddelde wachttijd is nu 8,4 jaar. Consequentie is dat jongeren gemiddeld pas 8,4 jaar na hun 18e verjaardag aan de beurt komen. Het is noodzakelijk om aan jongeren een kortere gemiddelde wachttijd toe te kennen, bijvoorbeeld door hun inschrijfduur te verdubbelen of op door een aantal fictieve inschrijfjaren toe te kennen.

  Wonen is onzeker als er tijdelijke huurcontracten worden afgesloten. (Voor echte studenten vindt ik dit geen probleem. Zij komen uit een gezinssituatie en kunnen desnoods terugkeren.) Je heb pech als je (in bijvoorbeeld Odeonpark) een huurcontract krijgt voor 5 jaar, en geluk als je elders een flat gaat bewonen met een huurcontract voor onbepaalde tijd.

  In reactie op: Ouderenzorg #768
  Roel Heyser
  Deelnemer

  DE VOGLENDE BULLETS TOEVOEGEN:
  Ouderen met een verhuiswens persoonlijk ondersteunen met het maken van een plan. Toepassen van de regels voor huuraanpassing bij “passend toewijzen”.
  Aanbieden (inkomensafhankelijk) van een verhuispremie als ze een sociale huurwoning achterlaten.
  Bemiddelen naar hulp van vrijwilligers bij klussen in het volgende huis. (Dit kan nuttige werkervaring of re-integratie of praktische inburgering zijn. Of uiteraard een zingeving voor de vrijwilliger.)

  In bouwplannen wordt rekening gehouden met praktische indeling en hulpmiddelen waardoor een deel van de woningen geschikter zijn voor ouderen.

  Ouderenwoningen worden gebouwd dichterbij winkelcentra en recreatieve voorzieningen. (Daartegenover kunnen jongeren en studenten “verder weg” worden gehuisvest.)

  Creëer voor bestaande en voor nieuwe woningen de mogelijkheid om de woning “technisch” te splitsen. Positieve gevolgen: Een jongere kan in het ouderlijk huis starten met een vorm van zelfstandig wonen. De mantelzorg is nabij. De kleinkinderopvang is aanwezig. De oudere is minder eenzaam. (Er zijn culturen waarin samen wonen van jong en oud heel normaal is. Van die culturen kunnen we leren….) Zoek hierbij een oplossing voor de voordeurdelersregeling en voor de huurtoeslag.

  In formulieren wordt een groter lettertype gebruikt.

  Inwonen (kamerverhuur) bieden wordt aantrekkelijker gemaakt. We bieden juridische ondersteuning als lastige kamerhuurders wegens “vergaande huurbescherming” niet kunnen worden verwijderd.

  Ouderen die uitsluitend AOW ontvangen, krijgen een pasje voor een x-aantal vrije OV-reizen.

  Ouderen krijgen de mogelijkheid om vrijwillig “opa of oma” te zijn in de kinderopvang en de basisschoolgroepen 1 en 2.

  We stimuleren een algemene houding waarin respect en waardering voor hun wijsheid heel normaal zijn. We stigmatiseren deze doelgroep niet als hulpbehoevend. We waarderen hun levenswijsheid en nodigen hen uit voor gastlessen.

  We zorgen er voor dat in adviesraden en dergelijke ouderen een passende plek krijgen.

  We stimuleren het verzamelen van ervaringen van ouderen en vragen actief om hun ideeën. Dit doen we door aanstellen van een ouderenconsulent en open spreekuren in buurtcentra.

  In reactie op: Betrokken inwoners #767
  Roel Heyser
  Deelnemer

  TWEE EXTRA BULLETS TOEVOEGEN:

  Betrokkenheid staat of valt met de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gemeentelijke informatie voor iedereen. Daarom vinden wij dat de informatie op de website beter toegankelijk moet worden gemaakt en dat er altijd een optie is om iemand aan de telefoon te krijgen.

  Betrek ook probleemdeskundigen in de rol van adviseur of feed-back-gever. Daar kunnen we veel van leren en ideeën opdoen over verdere verbetering van het beleid.

9 berichten aan het bekijken - 1 tot 9 (van in totaal 9)