Sociaal en rechtvaardig; het nieuwe normaal

Aangemaakte reacties

10 berichten aan het bekijken - 1 tot 10 (van in totaal 10)
 • Auteur
  Berichten
 • In reactie op: Almere is groen, eerlijk en duurzaam #812
  Gerrit Spilt
  Sleutelbeheerder

  Overnemen

  In reactie op: Een leefbare wijk #811
  Gerrit Spilt
  Sleutelbeheerder

  Overnemen

  In reactie op: Wonen is een recht #808
  Gerrit Spilt
  Sleutelbeheerder

  Deze motie wijzen wij af omdat slecht meetbaar is wat voldoende “aantoonbare inzet” is.

  In reactie op: Wonen is een recht #807
  Gerrit Spilt
  Sleutelbeheerder

  Creëer voor bestaande woningen en voor nieuw te bouwen woningen de mogelijkheid om de woning “technisch” te splitsen. Positief gevolg: een jongere kan starten met een vorm van zelfstandig wonen, de mantelzorg is nabij, de kleinkinderopvang is nabij, de ouder(e) is minder eenzaam. Er zijn culturen waarin samen wonen van oud en jong in één woning heel normaal is. Van die cultuur kunnen we leren….

  Onderzoek bij dit idee in hoeverre de “voordeurdelersregel” bij Bijstandsuitkeringen soepel of niet wordt toegepast.

  – Dit amendement willen wij overnemen waarbij we met de indiener willen overleggen om tot een wat ander formulering te komen. Met de strekking zijn we het eens.

  • Deze reactie is gewijzigd 2 jaren geleden door Gerrit Spilt.
  • Deze reactie is gewijzigd 2 jaren geleden door Gerrit Spilt.
  In reactie op: Betaalbaar wonen #806
  Gerrit Spilt
  Sleutelbeheerder

  De gemiddelde wachttijd is nu 8,4 jaar. Consequentie is dat jongeren gemiddeld pas 8,4 jaar na hun 18e verjaardag aan de beurt komen. Het is noodzakelijk om aan jongeren een kortere gemiddelde wachttijd toe te kennen, bijvoorbeeld door hun inschrijfduur te verdubbelen of op door een aantal fictieve inschrijfjaren toe te kennen.

  Dit willen wij als volgt opnemen:

  “We zetten in op het realiseren van meer jongeren- en starterswoningen (door nieuwbouw en/of transformatie), zodat Almeerse jongeren in hun stad kunnen blijven wonen.”

  Wonen is onzeker als er tijdelijke huurcontracten worden afgesloten. (Voor echte studenten vindt ik dit geen probleem. Zij komen uit een gezinssituatie en kunnen desnoods terugkeren.) Je heb pech als je (in bijvoorbeeld Odeonpark) een huurcontract krijgt voor 5 jaar, en geluk als je elders een flat gaat bewonen met een huurcontract voor onbepaalde tijd.

  Reactie: Tijdelijk huurcontracten zijn in sommige situaties van belang. Voor jongeren ligt dat anders. Daarom stellen wij de volgende tekst voor:

  “Waar tijdelijke huurcontracten bij jongeren leiden tot problemen waardoor het niet of nauwelijks mogelijk is zelfstandig te gaan wonen moeten tijdelijke contracten zoveel als mogelijk voorkomen worden.”

  In reactie op: Een leefbare wijk #805
  Gerrit Spilt
  Sleutelbeheerder

  * Graag ergens in de eerste 3 zinnen van de intro de woorden ”sociale cohesie” toevoegen zoals een buurt/wijk met meer sociale cohesie. In veel delen van Almere ontbreekt dat vanwege haar jonge geschiedenis.

  Wij hebben de eerste drie zinnen als volgt aangepast:

  Almere is een jonge stad waar het fijn wonen is. Fijn wonen betekent niet alleen een prettig huis, maar ook een aantrekkelijke straat en buurt. Een buurt waar veel groen is te vinden, waar kinderen veilig kunnen spelen, waar geen afval op straat ligt en waarvan de omgeving goed is onderhouden en waar mensen prettig samenleven. Dit bereiken we door investeringen van de gemeente, maar vooral samen met de buurt.

  * Bij bullet buurtparticipatie: we investeren in buurtparticipatie om inwoners meer en samen te betrekken bij het beheer van eigen buurt.

  Komt overeen met de eerste bullet.

  In reactie op: Onderwijs #804
  Gerrit Spilt
  Sleutelbeheerder

  TEKST AANPASSEN:

  We pakken de regie van de aanpak van laaggeletterdheid weer terug en gaan hier actief mee aan de slag om zoveel mogelijk mensen te helpen bij het leren lezen en schrijven.

  VERANDEREN IN:

  We gaan actief aan de slag om zoveel mogelijk mensen te helpen met leren lezen en schrijven. Ook steunen we de initiatieven die er in de gemeente al zijn.

  In reactie op: Betaalbaar wonen #803
  Gerrit Spilt
  Sleutelbeheerder

  De gemiddelde wachttijd is nu 8,4 jaar. Consequentie is dat jongeren gemiddeld pas 8,4 jaar na hun 18e verjaardag aan de beurt komen. Het is noodzakelijk om aan jongeren een kortere gemiddelde wachttijd toe te kennen, bijvoorbeeld door hun inschrijfduur te verdubbelen of op door een aantal fictieve inschrijfjaren toe te kennen.

  AANPASSEN NAAR:

  We zetten in op het realiseren van meer jongeren- en starterswoningen (door nieuwbouw en/of transformatie), zodat Almeerse jongeren in hun stad kunnen blijven wonen.

  In reactie op: Geen armoede #802
  Gerrit Spilt
  Sleutelbeheerder

  – Schulden vanuit Armoede ontstaat vaak door gebrek aan kennis budgetteren en van systemen van voorschot en jaarafrekening en eigen bijdragen Zorg. Daarom gaan we gerichte informatie aanbieden aan iedereen die starten met zelfstandigheid of met een bijstandsuitkering.

  ALS VOLGT AANPASSEN:

  – Schulden vanuit Armoede ontstaat vaak door gebrek aan financiële vaardigheden. Daarom zetten wij in op financiële zelfredzaamheid bij 18+ en bijstandsgerechtigden.

  In reactie op: Wonen is een recht #797
  Gerrit Spilt
  Sleutelbeheerder

  Na overleg met Abassin is het voorstel als volgt aangepast:

  PAS DE VOLGENDE ALINEA ALS VOLGT AAN:

  De wachtlijst voor een sociale huurwoning is intussen meer dan 10 jaar en gaat met de bouwplannen van het huidige college verder toenemen. Maar ook de doorstroming stokt omdat het prijsverschil tussen sociale huurwoningen en commerciële verhuur te groot is. Dat betekent dat er een goede mix van kleine, middelgrote en grote woningen gebouwd moet worden. De grootste druk zien we bij de betaalbare (sociale) woningen, daar is de woningnood het grootst. Daarom moet het gemeentelijk beleid erop gericht zijn juist hier naar oplossingen te zoeken. Er wordt versneld gebouwd voor met name de lagere inkomensgroepen, zodat de wachtlijsten voor sociale (huur-)woningen worden teruggedrongen. Gemengde wijken zijn de norm, dit geldt voor de Partij van de Arbeid zonder uitzondering voor alle Almeerse wijken. Woningbouwcorporaties hebben bij de bouw, verhuur en verkoop van woningen een grote rol. De partij van de Arbeid wil met de corporaties in gesprek om zo tot een optimale verdeling te komen die aansluit op de vraag. Daarbij ligt voor de komende 4 jaar het accent op de sociale huur. In de woonvisie wordt hierover een paragraaf opgenomen.

10 berichten aan het bekijken - 1 tot 10 (van in totaal 10)