Sociaal en rechtvaardig; het nieuwe normaal

Home Forums Zorg waar nodig Vrijwilligers

Weergave van 2 reactie threads
 • Auteur
  Berichten
  • #580
   Gerrit Spilt
   Sleutelbeheerder

   Vrijwilligers zijn de smeerolie op veel plekken in de stad en daarom erg belangrijk, onmisbaar zelfs. Ze zorgen dat verenigingen draaien, ze helpen bij activiteiten in de stad en niet in de laatste plaats helpen ze mensen, soms bekenden en soms wildvreemden.  Voor vrijwilligers is het belangrijk dat zij zich gewaardeerd voelen en dat ze gezien worden.

    

   We zien steeds vaker vrijwilligers verschijnen op plekken waar je eigenlijk een betaalde kracht zou verwachten. De Allgo bus van het centrum naar Nobelhorst en Oosterwold is wat de Partij van de Arbeid betreft zo’n voorbeeld. Wij willen niet dat betaalde arbeid op deze manier wordt verdrongen.

    

   Almere heeft tienduizenden mantelzorgers die een hele grote maatschappelijke bijdrage leveren, vaak zonder dat ze het zelf beseffen. Mantelzorger zijn is geen eenvoudige opgave; het vraagt in veel gevallen veel van hen. Daarom is het van belang dat mantelzorgers ondersteuning en een adempauze kunnen krijgen als zij dat nodig hebben. Het liefst zouden wij zien dat mantelzorgers structureel minder hoeven te werken zodat ze minder zwaar belast worden. Maar we moeten erkennen dat dit niet haalbaar is zonder tientallen miljoenen extra geld uit Den Haag. Ten aanzien van wat we wel kunnen doen is het belangrijk dat we maatwerk leveren. Soms helpt een weekendje weg, soms een dagje vrij van zorgtaken en weer andere mensen hebben behoefte aan wat extra inkomsten.

   Hoe gaan we dit doen?

   • Wij willen meer inzet op het aanbieden van trainingen en cursussen voor vrijwilligers.
   • Vrijwilligers die activiteiten doen die betaalde arbeid verdringen en structureel van aard zijn worden daarvoor beloond zoals betaalde krachten, die hetzelfde werk doen, ook beloond worden.
   • We leveren maatwerk aan mantelzorgers, afhankelijk van datgene waar de mantelzorger behoefte aan heeft. Het geld dat we hiervoor van het rijk krijgen komt volledig ten goede aan de mantelzorg.
  • #776
   Roel Heyser
   Deelnemer

   DE VOLGENDE BULLETS TOEVOEGEN:

   Maak een functiebeschrijving en classificeer en beloon dit werk via de COA.

   Als het projecten zijn waarvoor de gemeente opdrachtgever of hoofdfinancier is, dan wensen we toepassing van de CAO voor Gemeente-ambtenaren. Met ingang van 2022 is in die CAO het minimale uurloon € 14,00. Bijvoorbeeld toepassen voor beheerders van de fietsenstallingen en voor medewerkers bij de Floriade.

  • #791
   Jerzy Soetekouw
   Deelnemer

   DE VOLGENDE BULLETS TOEVOEGEN:

   Wij zorgen voor een gezamenlijke visie op de vrijwilligersondersteuning. Samen met alle vrijwilligersorganisaties, want ook zij bieden vaak ondersteuning die interessant is voor anderen.

   Wij maken het mogelijk dat meer organisaties en vrijwilligers baat hebben bij de ondersteuning die er al is.

   Veel (kwetsbare) vrijwilligers ervaren online contact als intensief, moeilijk en een verarming. Deze vrijwilligers haken af, zeker als de thuissituatie complex is, bijvoorbeeld door het ontbreken van digitale middelen en ruimte of het hebben van kinderen of andere (mantel)zorgtaken. Wij stellen meer middelen (in natura) beschikbaar voor bijvoorbeeld vrijwilligersacademies om hier (extra) scholing, begeleiding, middelen en materialen voor in te kunnen zetten.

   Wij merken in toenemende mate dat er een verschuiving plaatsvindt van formele zorg, naar informele zorg. Vrijwilligers zijn geen financiële sluitpost.
   Jong geleerd, oud gedaan. Wij zetten verder in op maatschappelijke diensttijd en maatschappelijke stage.

   Wij maken werk van het sociaal pensioen, bijvoorbeeld via de Participatiefabriek of het Gilde. Medewerkers uit het bedrijfsleven zetten zich na hun pensioen vaker in voor de samenleving als zij voor hun pensioen medewerkers(vrijwilligerswerk) doen.

   Wij stimuleren asielzoekers en statushouders om zich vrijwillig in te zetten, met als doel om de integratie sneller te laten verlopen.

   Wij ontlasten bestuursvrijwilligers door eigen lokale wet- en regelgeving te vereenvoudigen.

   Wij werken actief samen met vrijwilligersorganisaties om activiteiten die zo waardevol zijn voor de gemeente mogelijk te maken. Denk concreet aan het aanstellen van één contactpersoon binnen de gemeente die helpt vergunningen voor elkaar te krijgen.

   Wij beperken daarnaast administratieve lasten in afleggen van verantwoording in geval er een subsidierelatie is.

   Wij stellen vrijwilligersorganisaties in staat om Almeerders met GGZ- of verslavingsproblematiek – waaronder ook veel jongeren – in hun rol als vrijwilliger, beter te kunnen begeleiden. Wij bevorderen hiertoe ook ketensamenwerking, zodat betaalde professionals cliënten niet zomaar neerzetten bij vrijwilligersorganisaties, maar er voor zorgen dat aan randvoorwaarden als kennis, tijd, geld en een gezamenlijk plan van aanpak is voldaan.

   Wij houden het imago van vrijwilligers goed en vervangen niet zonder meer betaalde medewerkers door vrijwilligers.

   Wij ontwikkelen een visie op de samenwerking tussen betaalde medewerkers en vrijwilligers. Wij betrekken hierin alle betrokken partijen, dus ook vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties net zo goed als betaalde medewerkers.

Weergave van 2 reactie threads
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.