Sociaal en rechtvaardig; het nieuwe normaal

Home Forums Sterke gemeente Veiligheid

Weergave van 1 reactie thread
 • Auteur
  Berichten
  • #588
   Gerrit Spilt
   Sleutelbeheerder

   Veiligheid is van groot belang en raakt ons allemaal. Het is een belangrijke voorwaarde om een aantrekkelijke stad te zijn. Almere is voor de achtste stad van Nederland relatief veilig, maar we zijn wel een grote stad met de problematiek die bij een grote stad komt kijken. Hoewel het statistisch niet te onderbouwen is, voelen mensen zich wel steeds onveiliger. Dat kunnen we niet negeren. Daarom investeren we in maatregelen die het gevoel van veiligheid vergroten, zoals verlichting maar ook buurtpreventieteams en de inzet van wijkagenten. De georganiseerde misdaad mogen we ook niet vergeten, ondermijning van de samenleving én overheid moeten we tegengaan. Waar mogelijk zetten we de BIBOB-procedure in om louche ondernemers te weren.

    

   Naast veiligheid vinden wij privacy van burgers belangrijk. Daarom zijn we terughoudend in het nemen van maatregelen die de privacy van mensen aantast. Preventief fouilleren doen we alleen als er een concrete dreiging is en cameratoezicht zetten we alleen in als het echt niet anders kan.

    

   Organisaties en overheden verzamelen en gebruiken steeds meer data. Waar dit veel kansen biedt, zien we dat dit ook risico’s met zich meebrengt. Bovendien is niet altijd duidelijk welke data voor welk doel gebruikt wordt. Almere is een Smart City, maar dit moet ook controleerbaar zijn. Vooral gedurende de coronacrisis heeft digitalisering (internet) een grote rol gespeeld. De gemeente moet inspelen op de kansen die dit biedt.

    

   Het huidige beleid rond de verkoop van wiet en wietproductie is tweeslachtig. Verkopen is toegestaan (zij het gereguleerd) maar produceren niet. Dat leidt ertoe dat legitieme ondernemers gedwongen worden om zaken te doen met de onderwereld. Het risico op ondermijning is daarbij heel groot. Daarom zijn we blij dat Almere meedoet met het landelijk experiment “gesloten coffeeshopketen”. Dat experiment zou echter wel een stuk eenvoudiger mogen om de kans op succes te vergroten.

    

   Geweld op straat zorgt voor onrust en verhoogt een gevoel van onveiligheid, dat komt een inclusieve samenleving niet ten goede. Dat gaat over fysiek geweld, al dan niet met wapens, maar ook over verbaal geweld. Het is het gevolg van een samenleving die verruwt.

    

   De Partij van de Arbeid kiest voor preventie boven repressie, ofwel voorkomen is beter dan genezen. Goede gedrag willen wij belonen.
   Een groot probleem in Almere is dat de plegers van geweld bovengemiddeld vaak jongeren zijn, de drill rap cultuur in Almere is groot en brengt gewelddadig en ondermijnend gedrag vanuit heel Europa naar Almere.
   Op dit moment zien we dat jongerenwerkers vaak reactief werken, ze gaan gericht af op problematische situaties. Wij zouden graag zien dat ze meer preventief werken.

    

   Almere is de gemeente met relatief gezien de meeste meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling. Huiselijk geweld vindt in alle lagen van de bevolking plaats. Het lastige is dat dit geweld zich voornamelijk ‘achter de voordeur’ voordoet, dat maakt het minder zichtbaar en moeilijk om aan te pakken. Zeker als het over kindermishandeling gaat. Het is belangrijk voor de omgeving om signalen van mishandeling en huiselijk geweld te herkennen en bespreekbaar te maken. De Partij van de Arbeid onderschrijft de aanpak die door de Blijf-Groep wordt gehanteerd: niet alleen opvang maar ook aanpakken van de onderliggende problematiek. Daarbij hoort dat er voldoende opvang en behandel/begeleiding moet zijn.

   Hoe gaan we dit doen?

   • Almere heeft te weinig agenten in vergelijking met andere grote steden, wij blijven via het college continu druk zetten op de Rijksoverheid om Almere meer politiecapaciteit te geven. Wij lobbyen ook bij de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer en vragen andere partijen hetzelfde te doen bij hun Tweede Kamerfractie.
   • Wij zijn tegen preventief fouilleren, het is weinig effectief en de schaarse politiecapaciteit die we hebben kunnen we beter gebruiken om gericht misdaad tegen te gaan. Hetzelfde is van toepassing op wapen inlever acties.
   • Almere realiseert een openbaar register van algoritmes. In dit register worden alle algoritmes die de gemeente gebruikt en, waar mogelijk, ook die van de maatschappelijke partners opgenomen. Dit draagt bij aan de transparantie en het vertrouwen in de overheid.
   • Kunstmatige intelligentie wordt alleen ingezet als dit verantwoord en betrouwbaar kan, met respect voor de privacy van Almeerders, Almeerse organisaties en bezoekers van Almere.
   • Wij betrekken burgers, bijvoorbeeld door middel van buurtpreventie teams, bij de veiligheid in hun eigen buurt.
   • Wij willen meer inzet van wijkagenten, die niet steeds overgeplaatst worden, zodat zij hun buurt en de buurtbewoners leren kennen.
   • De gerichte acties tegen geweld onder jongeren, zoals de actie tegen wapenbezit, steunen wij. Dat doen we in nauwe samenwerking met het veiligheidshuis en jeugdwerk van de Schoor. Wij vinden dat er meer (ambulante) jongerenwerkers nodig zijn om niet alleen reactief maar ook preventief te kunnen werken.
   • Wij betrekken huisartsen, scholen, maatschappelijke organisaties en wijkteams bij het herkennen en erkennen van huiselijk geweld en zorgen ervoor dat ze dit kunnen melden. Om het probleem op te lossen is een brede aanpak nodig die kijkt naar de totale problematiek die zich rond een gezin afspeelt.
  • #758
   Herman Linzel
   Toeschouwer

   EEN EXTRA BULLET INVOEGEN:

   Aan de landelijke regel van 1 wijkagent per 5000 inwoners wordt in Almere concreet invulling gegeven. Dat wil zeggen dat er 44 wijkagenten zijn (nu 24).

   TOELICHTING:

   De wijkagent heeft een belangrijke functie in de stad. Daarom moet het aantal op orde zijn.

Weergave van 1 reactie thread
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.