Sociaal en rechtvaardig; het nieuwe normaal

Home Forums Sterke gemeente Participatie

Weergave van 2 reactie threads
 • Auteur
  Berichten
  • #586
   Gerrit Spilt
   Sleutelbeheerder

   Almeerders moeten invloed hebben op het beleid dat in het stadhuis wordt gemaakt. Daarbij wil de Partij van de Arbeid Almere extra aandacht geven aan de stem van mensen die de politieke wegen minder goed kennen. Participatie gaat niet alleen over tijdig geïnformeerd worden, maar ook over invloed hebben. Te vaak hebben burgers het gevoel dat er over hun hoofden wordt beslist. We zorgen dat burgers echt invloed kunnen hebben op het besluitvormingsproces.

   Beleid wordt gemaakt voor de stad, zowel voor bewoners als bedrijven. Invloed op het beleid kan alleen als de overheid ook open en transparant is. Het college moet inzicht geven in wat de overwegingen zijn geweest bij de totstandkoming van beleid en beslissingen. Documenten zijn openbaar tenzij er een legitieme reden is om ze geheim te houden.

    

   Wij vinden het belangrijk dat burgers die door onjuist overheidshandelen in de problemen komen, meer bescherming en mogelijkheden krijgen om hun recht te halen.

    

   Steeds meer bevoegdheden van de gemeenteraad liggen bij regionale samenwerkingsverbanden of zijn gedelegeerd aan het college. De afgelopen jaren hebben we dit waar mogelijk al tegen het licht gehouden. Wij blijven hier kritisch op en zullen in principe geen bevoegdheden van de raad weggeven aan het college of andere bestuursorganen, waar mogelijk nemen we dat terug.

    

   De Partij van de Arbeid wil dat er een collegeakkoord op hoofdlijnen wordt gesloten dat uitgaat van hetgeen de stad nodig heeft en niet alleen maar vanuit de vraag welke financiële middelen er zijn. Er moet, net als bij andere afspraken, van financiële afspraken afgeweken kunnen worden als de situatie daar om vraagt en er een meerderheid van de raad voor is. Wat de Partij van de Arbeid betreft mag de huidige strakke collegediscipline een tandje lager.

   Hoe gaan we dit doen?

   • We willen experimenteren met een burgerraad waarin Almeerders door middel van loting worden gekozen. Burgerraadsleden kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven aan ambtenaren, het college en de raad.
   • Inspreken in de raad moet wat de Partij van de Arbeid betreft altijd kunnen, niet alleen in de eerste vergadering dat een onderwerp op de agenda staat. Daar moeten wel voorwaarden aan verbonden zijn, het mag niet zo zijn dat inspreken wordt gebruikt om het besluitvormingsproces onnodig te vertragen of te frustreren.
   • Wij gaan door met spreekuren van de raad tijdens de politieke markt, waar burgers terecht kunnen met vragen en klachten. Dit is tot op heden niet gebruikt als politiek instrument en dat moet zo blijven. De griffie kiest welke raadsleden erbij zijn en managet het proces.
   • Wij willen een informatiecommissaris die ervoor moet zorgen dat de gemeente open en transparant is. De commissaris rapporteert jaarlijks aan de raad hoe de informatiehuishouding ervoor staat. Dat is ook relevant gezien de slechte staat van het gemeentelijke archief in Almere.
   • Wij inventariseren welke bevoegdheden van de raad in het verleden zijn weggegeven, waar nodig repareren we dat.
   • Wij zijn voor een collegeakkoord op hoofdlijnen en met financiële ruimte voor alle onderdelen en potentiële innovaties.
  • #757
   Herman Linzel
   Toeschouwer

   NA DE DERDE BULLET EEN NIEUWE BULLET INVOEGEN:

   In de bewonersplatforms is een vaste plaats voor een vertegenwoordiger/afgevaardigde van de medenzeggenschapscommissie van de basisscholen in de wijk, de wijkhuurderscommissie van de corporaties en van de wettelijke cliënten/patiëntenraad van de grote zorgaanbieder in de wijk.

   TOELICHTING:

   Hiermee wordt ook in andere gremia de participatie bevorderd.

  • #773
   Rob Maurits
   Toeschouwer

   Steeds meer bevoegdheden van de gemeenteraad liggen bij regionale samenwerkingsverbanden of zijn gedelegeerd aan het college. De afgelopen jaren hebben we dit waar mogelijk al tegen het licht gehouden. Wij blijven hier kritisch op en zullen in principe geen bevoegdheden van de raad weggeven aan het college of andere bestuursorganen, waar mogelijk nemen we dat terug.

   HIERNA TOEVOEGEN:
   Een voorbeeld van een samenwerkingsverband is de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De Partij van de Arbeid is een voorstander van dit samenwerkingsverband omdat de opgaven waar wij (allemaal) voor staan beter en efficiënter in een groter verband kunnen worden aangepakt. Daarbij blijft wel voorop staan dat Almere baas over eigen grondgebied blijft. Iedere beslissing die binnen de MRA wordt genomen en die Almere raakt dient door de raad te worden goedgekeurd. De MRA wordt geen vierde bestuurslaag naast het rijk, provincies en gemeenten.

Weergave van 2 reactie threads
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.