Sociaal en rechtvaardig; het nieuwe normaal

Home Forums Zorg waar nodig Ouderenzorg

Weergave van 2 reactie threads
 • Auteur
  Berichten
  • #572
   Gerrit Spilt
   Sleutelbeheerder

   Ouderen moeten zolang het mogelijk is in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. Dat geldt overigens voor alle zorgvragers. Dat vraagt om een andere blik op woningbouw en inrichting van de zorg zodat het bijdraagt aan een verantwoorde logistiek in de ouderenzorg, waardoor ouderen niet voor iedere taak iemand anders zien. Dat voorkomt verwarring en daardoor neemt de kans op versnelling van bijvoorbeeld beginnende dementie af.

   Als ouderen te lang op zorg moeten wachten, doordat bijvoorbeeld de zorgvraag niet tijdig wordt ontvangen dan heeft dit mogelijk verwaarlozing tot gevolg wat dan weer leidt tot verslechtering van de situatie van deze ouderen. Ook de woonsituatie voldoet niet altijd. Een andere blik op woningbouw en inrichting van de zorg draagt bij aan een verantwoorde logistiek in de ouderenzorg.

   Hoe gaan we dit doen?

   • We gaan de behoefte aan thuiszorg beter in kaart brengen.
   • Wij vragen van de zorgketen om eventuele zorgvraag proactief te signaleren.
   • Wij willen dat er voldoende geschikte woningen beschikbaar zijn
   • Uitganspunt wordt dat bij de gemeentelijke contracten een klantvriendelijke logistiek, zoveel mogelijk een aanspreekpunt  wordt gewaarborgd.
  • #768
   Roel Heyser
   Deelnemer

   DE VOGLENDE BULLETS TOEVOEGEN:
   Ouderen met een verhuiswens persoonlijk ondersteunen met het maken van een plan. Toepassen van de regels voor huuraanpassing bij “passend toewijzen”.
   Aanbieden (inkomensafhankelijk) van een verhuispremie als ze een sociale huurwoning achterlaten.
   Bemiddelen naar hulp van vrijwilligers bij klussen in het volgende huis. (Dit kan nuttige werkervaring of re-integratie of praktische inburgering zijn. Of uiteraard een zingeving voor de vrijwilliger.)

   In bouwplannen wordt rekening gehouden met praktische indeling en hulpmiddelen waardoor een deel van de woningen geschikter zijn voor ouderen.

   Ouderenwoningen worden gebouwd dichterbij winkelcentra en recreatieve voorzieningen. (Daartegenover kunnen jongeren en studenten “verder weg” worden gehuisvest.)

   Creëer voor bestaande en voor nieuwe woningen de mogelijkheid om de woning “technisch” te splitsen. Positieve gevolgen: Een jongere kan in het ouderlijk huis starten met een vorm van zelfstandig wonen. De mantelzorg is nabij. De kleinkinderopvang is aanwezig. De oudere is minder eenzaam. (Er zijn culturen waarin samen wonen van jong en oud heel normaal is. Van die culturen kunnen we leren….) Zoek hierbij een oplossing voor de voordeurdelersregeling en voor de huurtoeslag.

   In formulieren wordt een groter lettertype gebruikt.

   Inwonen (kamerverhuur) bieden wordt aantrekkelijker gemaakt. We bieden juridische ondersteuning als lastige kamerhuurders wegens “vergaande huurbescherming” niet kunnen worden verwijderd.

   Ouderen die uitsluitend AOW ontvangen, krijgen een pasje voor een x-aantal vrije OV-reizen.

   Ouderen krijgen de mogelijkheid om vrijwillig “opa of oma” te zijn in de kinderopvang en de basisschoolgroepen 1 en 2.

   We stimuleren een algemene houding waarin respect en waardering voor hun wijsheid heel normaal zijn. We stigmatiseren deze doelgroep niet als hulpbehoevend. We waarderen hun levenswijsheid en nodigen hen uit voor gastlessen.

   We zorgen er voor dat in adviesraden en dergelijke ouderen een passende plek krijgen.

   We stimuleren het verzamelen van ervaringen van ouderen en vragen actief om hun ideeën. Dit doen we door aanstellen van een ouderenconsulent en open spreekuren in buurtcentra.

  • #792
   Jerzy Soetekouw
   Deelnemer

   EEN BULLET TOEVOEGEN:

   Almere ontwikkelt zich tot een dementievriendelijke gemeente en prepareert zich voor de duizenden dementerenden die de stad binnen 15 jaar rijk is.

Weergave van 2 reactie threads
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.