Sociaal en rechtvaardig; het nieuwe normaal

Home Forums Geen armoede Sociale economie

Weergave van 1 reactie thread
 • Auteur
  Berichten
  • #563
   Gerrit Spilt
   Sleutelbeheerder

   Economie is meer dan werk. Het is het totaal van de geleverde inspanningen door iedereen die er, op welke manier dan ook, een steentje aan bijdraagt. Werk moet natuurlijk wel lonend en voldoende voor economische zelfstandigheid zijn Dit kan door minder flexibele banen, meer vast contracten, meer uren per persoon en een verzilverbare arbeidskorting.

   Deelnemen aan het economisch leven biedt mensen zelfontplooiingsmogelijkheden en sociale contacten. Bovendien draagt het bij aan zelfrespect en het krijgen van waardering. Wat de Partij van de Arbeid betreft, moet de economie anno 2022 sociaal volwaardig en groen zijn. Wat je van dichtbij haalt, is vaak duurzamer dan wanneer het van de andere kant van de wereld komt. Ook daarom investeren we in onze lokale economie.

    

   Een sociale economie is duurzaam en biedt kansen voor iedereen. Kwetsbare groepen krijgen een steuntje in de rug, waarbij we de versnippering en bureaucratie van de huidige regels zoveel mogelijk zullen terugdringen. Van mensen en bedrijven die iets meer kunnen bijdragen, vragen wij betrokkenheid en inzet. Een groene economie heeft oog voor toekomstige generaties. Dat betekent dat wij ernaar streven de wereld een stukje mooier achter te laten dan wij haar hebben gekregen.

    

   Lokale ondernemers en lokale producten spelen een belangrijke rol in de economie van de stad. Lokale bedrijven bieden werkgelegenheid waarbij zoveel mogelijk met vaste contracten met voldoende uren wordt gewerkt. De productie in de buurt draagt bij aan het behalen van onze klimaatdoelen. In de directe omgeving van Almere wordt veel (biologisch) voedsel geproduceerd. We vinden het belangrijk dat deze ontwikkelingen blijvend gestimuleerd worden.

    

   Het MKB is een belangrijke factor in Almere. Het MKB is redelijk tevreden over Almere want bij de laatste verkiezing van de MKB-vriendelijkste gemeente eindigde Almere op de 3de plaats (2018: 11de). Op dat gebied is er dus flink wat vooruitgang geboekt. Het is een uitdaging voor de Partij van de Arbeid om in 2024 (het is een tweejaarlijkse verkiezing) minimaal deze plaats te behouden. Over de uitkomsten van het rapport zullen wij dan ook met het MKB in gesprek gaan.

    

   Een aantrekkelijk vestigingsklimaat is voor de sociale, groene en lokale economie noodzakelijk. De gemeente zorgt hiervoor. Dat bereiken wij niet door op prijs met de omgeving te concurreren maar door zorg te dragen voor goede voorzieningen (ontsluiting, ook met openbaar vervoer) en een beperking van de administratieve lasten die met bedrijfshuisvesting gepaard gaat. In het vestigingsbeleid zijn milieuaspecten een belangrijke factor.

   Almere is gebaat bij een zo groot mogelijke variatie in het werkaanbod. Werkgelegenheid op elk niveau is het uitgangspunt. Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is daarbij cruciaal. In samenwerking met onderwijspartners en de arbeidsmarkt zetten we stappen om deze aansluiting blijvend te verbeteren.

    

   Ondanks de eervolle prijs voor beste binnenstad, staat Almere Centrum als winkelgebied onder druk. We zetten ons in om dit gebied voor een breed publiek aantrekkelijk te maken en te houden. Kleine winkels en speciaalzaken verdienen een plek in de binnenstad. We werken samen met de ondernemersvereniging en eigenaars om dit te realiseren.

   Hoe gaan we dit doen?

   • Wij faciliteren en stimuleren activiteiten die leiden tot een langdurige economische impuls. Onze economische agenda is gericht op duurzaamheid, circulaire economie en het creëren van lokale werkgelegenheid.
   • Samen met de Kamer van Koophandel Almere gaan wij na in hoeverre een betere dienstverlening aan startende ondernemers een grotere aantrekkingskracht op bedrijven kan bijdragen.
   • Internationale organisaties kunnen een aanjager zijn voor onze lokale werkgelegenheid. We bekijken de mogelijkheden om de komst van internationale organisaties verder te stimuleren.
   • Met producenten en winkeliers willen wij nagaan op welke manier de lokale omzet van lokale producten bevorderd kan worden.
   • Met het MKB gaan wij in overleg over hoe wij de aantrekkelijkheid van Almere verder kunnen uitbouwen.
   • Samenwerking tussen overheid, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en non-profitorganisaties in Almere en omgeving moet resulteren in voldoende stageplaatsen voor Almeerse studenten.
   • Met bedrijven en scholen gaan we onderzoeken op welke manier er een betere aansluiting tussen onderwijs en werkgelegenheid gerealiseerd kan worden. Een “snuffelstage” gedurende het laatste schooljaar is hierbij een denkrichting.
   • Wij gaan verdringing op de arbeidsmarkt opsporen en pakken misbruik van werkervaringsplaatsen door werkgevers aan.
   • We werken samen met de ondernemersvereniging en eigenaars aan een aantrekkelijke binnenstad, waarin ook kleine winkels en speciaalzaken een plek vinden.
   • Bij gemeentelijke projecten wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van lokale bedrijven. Wij verlangen van onze partners dat ook zij dit uitgangspunt hanteren.
  • #772
   Rob Maurits
   Toeschouwer

   Een aantrekkelijk vestigingsklimaat is voor de sociale, groene en lokale economie noodzakelijk. De gemeente zorgt hiervoor. Dat bereiken wij niet door op prijs met de omgeving te concurreren maar door zorg te dragen voor goede voorzieningen (ontsluiting, ook met openbaar vervoer) en een beperking van de administratieve lasten die met bedrijfshuisvesting gepaard gaat. In het vestigingsbeleid zijn milieuaspecten een belangrijke factor.

   HIERNA INVOEGEN:
   Goede werklocaties zijn onderdeel van het bevorderen van het vestigingsklimaat voor ondernemers. Bedrijventerreinen zorgen in Nederland voor bijna 40% van het bruto binnenlands product.
   Gemengde woon-werkwijken bevorderen werkgelegenheid dicht bij huis. Kleinschalige logistiek (‘the last mile’) past in veel gevallen uitstekend in een woonwijk. Wonen en werken worden zo meer met elkaar verweven en leidt tot meer informele werkmilieus.

Weergave van 1 reactie thread
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.