Sociaal en rechtvaardig; het nieuwe normaal

Home Forums Geen armoede Onderwijs

Weergave van 3 reactie threads
 • Auteur
  Berichten
  • #614
   Gerrit Spilt
   Sleutelbeheerder

   Met een goede start kun je niet vroeg genoeg beginnen. Daarom willen wij dat gratis Vroegschoolse Educatie voor alle kinderen vanaf 2 jaar beschikbaar is. Dit bevordert de taalvaardigheid van jonge kinderen en zorgt voor meer sociale interactie.

   Goed onderwijs valt of staat bij goede leraren. Het lerarentekort in Almere zet goed onderwijs onder druk. Dit zien we natuurlijk in heel Nederland, maar in de vier grote steden én in Almere is de nood het hoogst. Om het voor leraren aantrekkelijk te maken leraar te zijn en te blijven in Almere, zorgen we voor goede voorwaarden. Bijvoorbeeld door voorrang bij het toewijzen van woningen of door extra handen in de klas te bieden. Ook investeren we in (om)scholingstrajecten voor zij-instromers, zodat we ook op de langere termijn meer leraren voor de klas hebben. Een bijkomende reden voor leerkrachten om niet voor Almere te kiezen blijkt de mindere kwaliteit van het onderwijs te zijn.

   Alle jongeren verdienen het om een startkwalificatie te halen. Wij vinden dat het aantal voortijdige schoolverlaters teruggedrongen moet worden. Vroegsignalering is hierbij heel belangrijk. We realiseren ons ook dat teruggaan naar school niet altijd meteen lukt. Daarom zorgen we, samen met onze onderwijspartners, voor passende tussenoplossingen zodat jongeren alsnog een startkwalificatie kunnen halen.

   Het niet kunnen vinden van een stage is soms ook een reden voor jongeren om van school te gaan. Er is een groot tekort aan stageplaatsen en zeker voor MBO’ers maakt dit het soms lastig om hun opleiding (op tijd) af te ronden. We gaan actief aan de slag om de kansen hier te vergroten.

   Benutten van kansen is ook tijdens je schooltijd van belang. Helaas geldt nog dat niet iedere scholier daartoe in de gelegenheid is. Huiswerkbegeleiding kan helpen om dat te veranderen. Huiswerkbegeleiding is niet voor elke ouder betaalbaar. Dat moet anders. Bovendien is het belangrijk dat kinderen volop mee kunnen doen op school, ongeacht het inkomen van de ouders. Voor zaken zoals schoolmaterialen, buitenschoolse activiteiten en schoolreisjes wordt een oplossing gezocht.

   Ongeveer 15% van de Almeerders heeft moeite met lezen en schrijven. Dit kan een enorme belemmering zijn in het dagelijks leven. Daarom zorgen we, samen met onze maatschappelijke partners, voor een goede en gecoördineerde aanpak van laaggeletterdheid.

   Hoe gaan we dit doen?

   • Zolang op landelijk niveau de Vroegschoolse Educatie niet gratis (gefinancierd vanuit de overheid) is, zal Almere een gemeentelijk fonds aanhouden voor ouders die niet over voldoende middelen beschikken (tot 120% van het sociaal minimum) om de Vroegschoolse Educatie te kunnen betalen.
   • We maken het beroep van leraar in Almere aantrekkelijker, door bijvoorbeeld voorrang bij toewijzen van woningen, het realiseren van extra handen voor de klas en meer mogelijkheden voor zij-instromers. Aan schoolbesturen vragen wij zo veel mogelijk met vaste contracten te werken omdat daardoor de baanzekerheid van de leerkracht, maar ook de kansen op de woningmarkt worden vergroot.
   • Wij vragen de scholen om vast te leggen welke kinderen bijles nodig hebben en faciliteren dit. Ook realiseren we in bibliotheken, buurthuizen en op scholen, verspreid over de stad, mogelijkheden voor het krijgen van huiswerkbegeleiding.
   • De gemeente stimuleert het onderwijsveld om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
   • De gemeente geeft het goede voorbeeld door zelf meer stageplaatsen (voor alle opleidingsniveaus, maar met name voor het MBO) te creëren en stimuleert haar (maatschappelijke en private) partners hetzelfde te doen. Stagediscriminatie wordt actief bestreden.
   • Wij scheppen ruimte voor broedplaatsen en startups in de stad en in de nabijheid van kennisinstellingen.
   • We brengen de oorzaken van voortijdig schoolverlaten beter in kaart en creëren een “tussenvoorziening” die deze jongeren alsnog een startkwalificatie oplevert.
   • We pakken de regie van de aanpak van laaggeletterdheid weer terug en gaan hier actief mee aan de slag om zoveel mogelijk mensen te helpen bij het leren lezen en schrijven.
   • De omgeving van een school is belangrijk voor het (werk-)plezier. Als eigenaar van de schoolgebouwen zorgen we ervoor dat de werkomgeving voor leerkrachten en leerlingen zo goed mogelijk is. Waar nodig wordt gepland onderhoud naar voren gehaald.
   • Schoolgebouwen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een groene en duurzame stad. We willen dat de daken van schoolgebouwen gebruikt worden voor zonnepanelen of voor het realiseren van groene daken. Nieuwe schoolgebouwen worden ten minste klimaatneutraal gebouwd. Nieuwe schoolgebouwen worden groen gerealiseerd. Bij groot onderhoud van schoolpleinen wordt omgeschakeld naar een groen schoolplein.
  • #754
   Herman Linzel
   Toeschouwer

   EEN NIEUWE BULLET TOEVOEGEN:

   De gemeente sluit met gekwalificeerde scholingsorganisaties contracten af ten behoeve van de inburgering op A en B niveau van statushouders

   TOELICHTING:

   We moeten het kaf van het koren scheiden. Kan eventueel ook op bladzijde 14 bij de bullets bij: Een diverse en inclusieve stad voor iedereen.

  • #785
   Jerzy Soetekouw
   Toeschouwer

   Tekst verwijderen:
   We pakken de regie van de aanpak van laaggeletterdheid weer terug en gaan hier actief mee aan de slag om zoveel mogelijk mensen te helpen bij het leren lezen en schrijven.

   Toelichting:
   Dit is onduidelijk en doet geen recht aan de gesprekstafels en de actieagenda in de stad hieromtrent.

  • #794
   Jerzy Soetekouw
   Deelnemer

   TOEVOEGEN:

   We zitten in op meer aandacht voor burgerschap, discussie en stimuleren het onderwijs t.a.v. lesprogramma’s m.b.t. hoe je met geld om moet gaan, discriminatie, social mediadruk en liefde.

   • #804
    Gerrit Spilt
    Sleutelbeheerder

    TEKST AANPASSEN:

    We pakken de regie van de aanpak van laaggeletterdheid weer terug en gaan hier actief mee aan de slag om zoveel mogelijk mensen te helpen bij het leren lezen en schrijven.

    VERANDEREN IN:

    We gaan actief aan de slag om zoveel mogelijk mensen te helpen met leren lezen en schrijven. Ook steunen we de initiatieven die er in de gemeente al zijn.

Weergave van 3 reactie threads
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.