Sociaal en rechtvaardig; het nieuwe normaal

Home Forums Zorg waar nodig Jeugdzorg en jeugdbeleid

Weergave van 1 reactie thread
 • Auteur
  Berichten
  • #570
   Gerrit Spilt
   Sleutelbeheerder

   De jeugdzorg in Almere is redelijk goed gewaarborgd. Het Jeugdbeleid echter sluit daar niet naadloos op aan en is in Almere versnipperd. Er zijn in Almere forse overschrijdingen bij de uitgaven voor de Jeugdzorg. Bij de bespreking van de Perspectiefnota 2022 heeft dit gelukkig niet tot bezuinigingen geleid. Met de vanuit het Rijk toegezegde 21 miljoen (voor 2022) zijn bezuinigingen waarschijnlijk ook niet nodig. De overschrijdingen lijken echter structureel daarom moet wat de Partij van de Arbeid betreft een onderzoek gestart worden naar de manier waarop de Jeugdzorg is georganiseerd. Voor ons staat daarbij een tijdige, goede en passende zorg centraal. Preventie is belangrijk, dus vroeg signaleren en ondersteunen staat voorop. Wij stimuleren dat de gemeente, jeugdzorg en de GGD het IJslandse model gaan omarmen. De nadruk ligt hierbij op de domeinen vrije tijd, gezin, school en de peergroep (vrienden en leeftijdsgenoten), waarbinnen risicofactoren worden beperkt en beschermende factoren worden versterkt jeugdzorg en jeugdbeleid wordt zo beter geïntegreerd.
   Het IJslands model biedt de gemeente een toegankelijke manier om wetenschap en lokale cijfers als basis te stellen voor het jeugdbeleid. “Daarnaast zien we dat de samenwerking enorm verbeterd is tussen gemeente, GGD, scholen, jongerenwerk, verslavingszorg, sportclubs en allerlei andere, lokale organisaties.

   Maar dat is niet altijd genoeg. Een deel van jongeren wordt geconfronteerd met problemen die meer specialistische zorg vereisen. Deze zorg moet snel geboden kunnen worden, daarom moet het loket voor zorgvragen voor de burger makkelijk te vinden zijn en moet het mogelijk zijn om zonder lange wachttijden de zorg te kunnen geven.

   Voor jongeren die niet geheel zelfstandig kunnen wonen moeten er voldoende plaatsen (Begeleid Wonen) beschikbaar zijn

   Hoe gaan we dit doen?

   • Omdat voorkomen nu eenmaal beter is dan genezen handhaven we het aanbod van opvoedondersteuning, waarbij we vooral kijken naar wat de jongeren en hun ouders nodig hebben.
   • Wij willen dat er meer plaatsen voor Begeleid Wonen beschikbaar komen.
   • Indien we met een (kleine) investering een hoop leed en pijn bij mensen kun voorkomen dan zullen we dat doen. Temeer doordat daarmee vaak ook nog eens grote vervolgkosten voorkomen kunnen worden.
   • Omdat kinderen- en jongerenwerkers (vaak ervaringsdeskundigen) een belangrijke rol kunnen spelen bij het voorkomen van problemen willen wij hier meer op inzetten.
   • Het IJslands model wordt speerpunt van een geïntegreerde jeugdzorg en jeugdbeleid.
  • #793
   Jerzy Soetekouw
   Deelnemer

   VERWIJDEREN:

   Wij willen dat er meer plaatsen voor Beschermd Wonen beschikbaar komen.

   TOELICHTING:

   Er ligt een rijksopdracht om het aantal Beschermd Wonen-plaatsen bijna te halveren. Dat tij kunnen we niet keren.

Weergave van 1 reactie thread
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.