Sociaal en rechtvaardig; het nieuwe normaal

Home Forums Wonen Een leefbare wijk

Weergave van 1 reactie thread
 • Auteur
  Berichten
  • #555
   Gerrit Spilt
   Sleutelbeheerder

   Almere is een jonge stad waar het fijn wonen is. Fijn wonen betekent niet alleen een prettig huis, maar ook een aantrekkelijke straat en buurt. Een buurt waar veel groen is te vinden, waar kinderen veilig kunnen spelen, waar geen afval op straat ligt en waarvan de omgeving goed is onderhouden. Dit bereiken we door investeringen van de gemeente, maar vooral samen met de buurt.

    

   Wij accepteren het niet dat bepaalde wijken afglijden, daarom monitoren we in iedere wijk hoe het staat met de woonomstandigheden, veiligheid, gezondheid, onderwijskansen en inkomenspositie. Wijken die van het gemiddelde afwijken krijgen extra aandacht.

   Hoe gaan we dit doen?

   • Het schoonhouden van de publieke ruimte is een van de kerntaken van de gemeente, maar ook bewoners dragen hier graag een steentje aan bij. We zoeken naar manieren om deze samenwerking te versterken. Initiatieven vanuit de buurt worden (financieel of materieel) ondersteund.
   • We introduceren groene wijkbudgetten voor buurtinitiatieven gericht op groen en beheer
   • Om het bijplaatsen (dumpen) van afval bij ondergrondse containers tegen te gaan investeren we in “afvaltuintjes”.
   • We maken een goede planning zodat we precies weten wanneer we welke kosten moeten maken ten aanzien van (groot) onderhoud. Bij groot onderhoud zorgen we er meteen voor dat de openbare ruimte klimaatbestendig wordt aangelegd.
   • Bij beheer en onderhoud wordt er rekening gehouden met de biodiversiteit. Chemische bestrijdingsmiddelen (zoals Roundup) worden in geen geval meer gebruikt.
   • We benutten de ruimte onder bomen (boomspiegels) voor inheemse planten die goed zijn voor insecten en vogels.
   • Er komt een actieplan voor de verzakkingsproblematiek in Almere.
   • We stimuleren vergroening en gaan verstening tegen om hittestress te beperken.
   • We investeren in buurtparticipatie. We zetten in op bewonersinitiatieven, zoals buurtpreventieteams, appgroepen en voorlichting.
   • Het hondenbeleid wordt compleet gemaakt door meer afvalbakken en informatieborden bij uitlaatplekken voor honden. Er wordt streng gehandhaafd op overlast op het gebied van hondenpoep.
   • We houden bij de inrichting van de openbare ruimte rekening met mensen met een beperking.
   • Volkstuinen zijn een belangrijk onderdeel van onze groene ruimte. We offeren deze niet op voor stadsontwikkeling.
  • #747
   Herman Linzel
   Toeschouwer

   We investeren in buurtparticipatie. We zetten in op bewonersinitiatieven, zoals buurtpreventieteams, appgroepen en voorlichting.

   AANVULLEN MET:

   We onderzoeken de mogelijkheid voor het opzetten van wijkservicewerkplaatsen waar mensen met b.v. achterstand tot de arbeidsmarkt, in de dagbesteding, bijstand en status houders zinvolle activiteiten voor de wijk, de inwoners en voor zichzelf kunnen oppakken.

   TOELICHTING:

   Dit maakt het wat concreter. Kan eventueel ook bij blz. 18 4e bullet.

   • Deze reactie is gewijzigd 1 jaar, 10 maanden geleden door Herman Linzel.
  • #805
   Gerrit Spilt
   Sleutelbeheerder

   * Graag ergens in de eerste 3 zinnen van de intro de woorden ”sociale cohesie” toevoegen zoals een buurt/wijk met meer sociale cohesie. In veel delen van Almere ontbreekt dat vanwege haar jonge geschiedenis.

   Wij hebben de eerste drie zinnen als volgt aangepast:

   Almere is een jonge stad waar het fijn wonen is. Fijn wonen betekent niet alleen een prettig huis, maar ook een aantrekkelijke straat en buurt. Een buurt waar veel groen is te vinden, waar kinderen veilig kunnen spelen, waar geen afval op straat ligt en waarvan de omgeving goed is onderhouden en waar mensen prettig samenleven. Dit bereiken we door investeringen van de gemeente, maar vooral samen met de buurt.

   * Bij bullet buurtparticipatie: we investeren in buurtparticipatie om inwoners meer en samen te betrekken bij het beheer van eigen buurt.

   Komt overeen met de eerste bullet.

Weergave van 1 reactie thread
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.