Sociaal en rechtvaardig; het nieuwe normaal

Home Forums Geen armoede Divers en inclusief

Weergave van 3 reactie threads
 • Auteur
  Berichten
  • #566
   Gerrit Spilt
   Sleutelbeheerder

   Het kan in Almere. We kennen de slogan allemaal, maar klopt het ook? Is Almere een stad voor iedereen, een stad waar iedereen (ongeacht herkomst, geaardheid, gezondheid, leeftijd of financiële status) mee kan doen? We zijn goed op weg, maar we zien ook verbeterkansen. We horen namelijk nog te vaak verhalen uit de stad over bijvoorbeeld discriminatie op de arbeidsmarkt of bij de toewijzing van een huis. Ook zien we discriminatie ten opzichte van LHBTIQ+-Almeerders. Voor de Partij van de Arbeid is Almere een inclusieve stad. Al het gedrag dat daar niet bij past tolereren en accepteren we niet en we pakken dit dan ook hard aan.

    

   De Partij van de Arbeid ziet diversiteit als een verrijking en wil de kansen die het biedt benutten. Een stad voor iedereen is ook een stad waar wijken een gevarieerde samenstelling hebben en waar het samen leven met anderen gestimuleerd wordt. We zijn solidair met de mensen die het minder getroffen hebben. Daarom vangen we asielzoekers en statushouders ruimhartig op. Het is een menselijke plicht om hen die in nood zijn te helpen. Gemeente en vrijwilligers werken samen om te zorgen voor een warm welkom en een goede begeleiding in onze stad.

   Hoe gaan we dit doen?

   • Almere is een multiculturele en inclusieve stad, maar dit wordt niet weerspiegeld op het stadhuis. De gemeente geeft het goede voorbeeld door het voeren van een ambitieus personeelsbeleid waarmee wordt bereikt dat het stadhuis een afspiegeling is van de samenstelling van de Almeerse bevolking. Met (maatschappelijke) partners worden afspraken gemaakt om ook hier qua personeel tot een betere afspiegeling van de samenleving te komen.
   • We zorgen voor een bredere en betere voorlichting (ook in het onderwijs) over LHBTIQ+. We verwachten ook dat welzijnsorganisaties en geloofsgemeenschappen hierin hun verantwoordelijkheid nemen.
   • Meedoen is voor iedereen het uitgangspunt.
    • Nieuwkomers worden vanaf hun aankomst in de stad actief begeleid naar taallessen, werk en andere zaken die het makkelijker maken hun plek in Nederland te vinden. We gaan altijd uit van de meerwaarde van nieuwkomers voor onze stad.
    • Voor mensen met een (fysieke) beperking moeten er voldoende werkplekken zijn, de gemeente heeft hierin een voorbeeldrol.
   • Meedoen is meer dan Nederlands leren, het is ook waar mogelijk een bijdrage leveren aan de samenleving. Soms kan dat in de vorm van arbeid, soms van vrijwilligersactiviteiten maar ook deelnemen aan activiteiten in de stad is een optie. Met het COA zullen wij overleggen hoe hier het beste invulling aangegeven kan worden.
   • We moeten er zoveel mogelijk voor zorgen dat nieuwkomers het vak waarvoor ze zijn opgeleid uit kunnen oefenen. Persoonlijke begeleidingstrajecten richting erkenning van de behaalde diploma’s kunnen hier een oplossing voor bieden.
   • De nieuwe inburgeringswet legt de regie van de inburgering bij de gemeente. Wij pleiten voor een beleid op basis van redelijkheid en vertrouwen.
  • #786
   Jerzy Soetekouw
   Toeschouwer

   Voorstel:
   Het verkiezingsprogramma zou met deze paragraaf moeten beginnen. Net als dat het eerste artikel van de Grondwet ook gaat over inclusie.

  • #789
   Jerzy Soetekouw
   Deelnemer

   DE ONDERSTAANDE BULLET AANPASSEN:

   Almere is een multiculturele en inclusieve stad, maar dit wordt niet weerspiegeld op het stadhuis. De gemeente geeft het goede voorbeeld door het voeren van een ambitieus personeelsbeleid waarmee wordt bereikt dat het stadhuis een afspiegeling is van de samenstelling van de Almeerse bevolking. Met (maatschappelijke) partners worden afspraken gemaakt om ook hier qua personeel tot een betere afspiegeling van de samenleving te komen.

   IN:

   Almere is een multiculturele en inclusieve stad, maar dit wordt niet weerspiegeld op het stadhuis. De gemeente geeft het goede voorbeeld door het voeren van een ambitieus personeelsbeleid waarmee wordt bereikt dat het stadhuis (tot in de bovenste lagen) een afspiegeling is van de samenstelling van de Almeerse bevolking. Met (maatschappelijke) partners worden afspraken gemaakt om ook hier qua personeel tot een betere afspiegeling van de samenleving te komen.

  • #790
   Jerzy Soetekouw
   Deelnemer

   DE ONDERSTAANDE BULLET AANPASSEN:

   We zorgen voor een bredere en betere voorlichting (ook in het onderwijs) over LHBTIQ+. We verwachten ook dat welzijnsorganisaties en geloofsgemeenschappen hierin hun verantwoordelijkheid nemen.

   IN:

   We zorgen voor een bredere en betere voorlichting (ook in het onderwijs) over LHBTIQ+. We trekken hierin samen op met welzijnsorganisaties en geloofsgemeenschappen.

Weergave van 3 reactie threads
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.