Sociaal en rechtvaardig; het nieuwe normaal

Home Forums Duurzaam Almere is groen, eerlijk en duurzaam

Weergave van 3 reactie threads
 • Auteur
  Berichten
  • #557
   Gerrit Spilt
   Sleutelbeheerder

   Almere is een groene stad, dat willen we ook zo houden. Bij ontwikkeling in de bestaande stad (inbreiding) en ontwikkeling van nieuwe delen van de stad (uitbreiding) houden we rekening met de groenblauwe structuur van Almere, waar we als Almeerders allemaal zo trots op zijn. Groen is bovendien een belangrijke factor bij het beperken van klimaatverandering. Hierbij kunnen we niet beloven dat er geen boom meer gekapt wordt, maar we hanteren wel het principe dat voor iedere boom die gekapt wordt er een wordt teruggeplaatst in de nabije omgeving. Bovendien staan we ervoor dat de structuur van de huidige natuur- en recreatiegebieden intact blijft. Wijkontwikkeling gebeurt duurzaam, klimaatneutraal en klimaat adaptief. Bovendien koesteren we de dieren in onze stad. Het welzijn van dieren is altijd onderdeel van ons beleid.

    

   Duurzaamheid is niet iets voor de ‘happy few’. Duurzame oplossingen zorgen in veel gevallen voor grote opbrengsten. Deze zijn nu te vaak onbereikbaar voor mensen met een lager inkomen. Bovendien zien we dat energiearmoede ook in Almere steeds vaker voorkomt. Het besparen van energie, door bijvoorbeeld extra isolerende maatregelen, maar ook het opwekken van eigen duurzame energie moet ook voor mensen met een kleinere portemonnee bereikbaar zijn.

   Hoe gaan we dit doen?

   • Bewoners worden betrokken bij de verduurzaming van Almere, we helpen mensen hun omgeving aan te passen aan de eisen van deze tijd.
   • De energietransitie is voor iedereen (financieel) haalbaar, woonlastenneutraliteit is het uitgangspunt.
   • Een ‘Klimaatwedstrijd’ waarmee bewoners worden uitgedaagd om energiebesparende maatregelen te bedenken.
   • Een gemeentelijk fonds waarmee zonnepanelen of andere manieren om energie duurzaam op te wekken ook voor mensen met een kleinere portemonnee bereikbaar worden.
   • Zonnepanelen op daken hebben de voorkeur boven zonnevelden op land.
   • Windmolens kunnen een bijdrage leveren aan de duurzame energieproductie. Per locatie wordt een zorgvuldige belangenafweging gemaakt. Overlast voor inwoners wordt zoveel mogelijk beperkt. Effecten op gezondheid, welzijn en milieu worden nadrukkelijk meegenomen in de belangenafweging. Daarbij wordt er altijd gekeken naar diervriendelijke oplossingen.
   • Het gebruik van geïmporteerde biomassa wordt uitgesloten. Ook voor de stadsverwarming, met Vattenfall zal hierover het gesprek gevoerd gaan worden.
   • Er wordt een plan ontwikkeld waarin vastligt dat de gehele vastgoedportefeuille van de gemeente in 2040 CO2- en energieneutraal is. Wij zijn daarin ambitieuzer dan we in het energieakkoord hebben afgesproken.
   • Almere Pampus wordt alleen ontwikkeld als deze ontwikkeling duurzaam is en wanneer de IJmeerverbinding innovatief, duurzaam en aangepast aan toekomstige transportvormen wordt gerealiseerd.
   • Afspraken met ontwikkelaars en bedrijven waarin wordt vastgelegd dat nieuw ontwikkelde woningen en bedrijfspanden worden voorzien van een dak dat bijdraagt aan de verkoeling van de stad of waarmee energie wordt opgewekt.
   • De verdozing van het landschap wordt tegengegaan, we stellen eisen qua duurzaamheid en inpassing aan de ontwikkeling van panden met een groot bedrijfsoppervlak. Energieneutraliteit hanteren we als ondergrens.
   • Bij de eventuele komst van datacenters naar Almere moeten deze klimaat- en energieneutraal zijn.
   • Het terugdringen van restafval blijft een speerpunt van Almeers beleid.
   • Bedrijven die zich richten op het verwerken van reststromen van Almeers afval worden door de gemeente ondersteund.
   • Er komt geen overslaglocatie bij Blocq van
   • We kijken naar mogelijkheden om de afvalperrons ook op zondag te openen, zodat mensen hun grofvuil het gehele weekend weg kunnen brengen.
   • De duurzame initiatieven die door de Floriade zijn aangejaagd verdienen een verdere verankering in het Almeerse beleid.
  • #749
   Herman Linzel
   Toeschouwer

   De verdozing van het landschap wordt tegengegaan, we stellen eisen qua duurzaamheid en inpassing aan de ontwikkeling van panden met een groot bedrijfsoppervlak. Energieneutraliteit hanteren we als ondergrens.
   Bij de eventuele komst van datacenters naar Almere moeten deze klimaat- en energieneutraal zijn.

   VERANDEREN IN:

   De verdozing van het landschap wordt tegengegaan, we stellen eisen qua duurzaamheid en inpassing aan omgeving en het landschap bijvoorbeeld door groene singels bij de ontwikkeling van panden met een groot bedrijfsoppervlak. Energieneutraliteit hanteren we als ondergrens. Bij de eventuele komst van datacenters naar Almere moeten deze klimaat- en energieneutraal zijn.

   TOELICHTING:
   Een wat verdergaande invulling lijkt mij verstandig.

   • Deze reactie is gewijzigd 1 jaar, 10 maanden geleden door Herman Linzel.
   • Deze reactie is gewijzigd 1 jaar, 10 maanden geleden door Herman Linzel.
  • #765
   Abassin Nessar
   Toeschouwer

   Aanvullingen:

   * Almere stelt een eigen lokaal klimaatakkoord samen met partners en inwoners om te komen tot haalbare en rechtvaardige uitvoering van de doelstellingen van het landelijk klimaatakkoord met draagvlak.
   * bij bullit biomassa: na de zin”Het gebruik..wordt uitgesloten’ de volgende zin toevoegen: De gestookte biomassa bestaat nu en in de toekomst uitsluitend uit reststromen.
   * We zien kansen en risico’s met de komst van nieuwe (grote) dacatecenters. Een evenredige investering door de techbedrijven in opwek van nieuwe duurzame energie en in lokale economie is voorwaardelijk voor vestiging van een datacenter.
   * Samen met de provincie Flevoland als coördinerende overheidslaag bij de energietransitie wordt ingezet op energiebesparing bij grootverbruikers van energie binnen het bedrijfsleven.
   * Met woningcorporaties wordt overeengekomen dat meer en sneller hun woningvoorraden worden verduurzaamd.
   * Almeerse wijken zijn deelnemer aan landelijke pilots van toekomstige programma ”van gas los”

   Reactie:
   * klimaatneutraliteit van datacanters is onmogelijk, dus graag verwijderen dat punt aub!

  • #774
   Roel Heyser
   Deelnemer

   Almere Pampus wordt alleen ontwikkeld als deze ontwikkeling duurzaam is en wanneer de IJmeerverbinding innovatief, duurzaam en aangepast aan toekomstige transportvormen wordt gerealiseerd.

   NA DEZE BULLET EEN BULLET TOEVOEGEN:
   De IJmeerverbinding mag er niet toe leiden dat:
   – studenten die in Amsterdam studeren een woning krijgen in Almere.
   – in Amsterdam werkende – veelverdienende en belastingkorting-krijgende – expats in Almere komen wonen en zodoende de prijs van kookwoningen opdrijven.

Weergave van 3 reactie threads
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.