Sociaal en rechtvaardig; het nieuwe normaal

Home Forums Wonen Wonen is een recht Reageer op: Wonen is een recht

#807
Gerrit Spilt
Sleutelbeheerder

Creëer voor bestaande woningen en voor nieuw te bouwen woningen de mogelijkheid om de woning “technisch” te splitsen. Positief gevolg: een jongere kan starten met een vorm van zelfstandig wonen, de mantelzorg is nabij, de kleinkinderopvang is nabij, de ouder(e) is minder eenzaam. Er zijn culturen waarin samen wonen van oud en jong in één woning heel normaal is. Van die cultuur kunnen we leren….

Onderzoek bij dit idee in hoeverre de “voordeurdelersregel” bij Bijstandsuitkeringen soepel of niet wordt toegepast.

– Dit amendement willen wij overnemen waarbij we met de indiener willen overleggen om tot een wat ander formulering te komen. Met de strekking zijn we het eens.

  • Deze reactie is gewijzigd 2 jaren geleden door Gerrit Spilt.
  • Deze reactie is gewijzigd 2 jaren geleden door Gerrit Spilt.