Sociaal en rechtvaardig; het nieuwe normaal

Home Forums Wonen Wonen is een recht Reageer op: Wonen is een recht

#797
Gerrit Spilt
Sleutelbeheerder

Na overleg met Abassin is het voorstel als volgt aangepast:

PAS DE VOLGENDE ALINEA ALS VOLGT AAN:

De wachtlijst voor een sociale huurwoning is intussen meer dan 10 jaar en gaat met de bouwplannen van het huidige college verder toenemen. Maar ook de doorstroming stokt omdat het prijsverschil tussen sociale huurwoningen en commerciële verhuur te groot is. Dat betekent dat er een goede mix van kleine, middelgrote en grote woningen gebouwd moet worden. De grootste druk zien we bij de betaalbare (sociale) woningen, daar is de woningnood het grootst. Daarom moet het gemeentelijk beleid erop gericht zijn juist hier naar oplossingen te zoeken. Er wordt versneld gebouwd voor met name de lagere inkomensgroepen, zodat de wachtlijsten voor sociale (huur-)woningen worden teruggedrongen. Gemengde wijken zijn de norm, dit geldt voor de Partij van de Arbeid zonder uitzondering voor alle Almeerse wijken. Woningbouwcorporaties hebben bij de bouw, verhuur en verkoop van woningen een grote rol. De partij van de Arbeid wil met de corporaties in gesprek om zo tot een optimale verdeling te komen die aansluit op de vraag. Daarbij ligt voor de komende 4 jaar het accent op de sociale huur. In de woonvisie wordt hierover een paragraaf opgenomen.