Sociaal en rechtvaardig; het nieuwe normaal

Home Forums Geen armoede Geen armoede Reageer op: Geen armoede

#775
Roel Heyser
Deelnemer

HIERAAN TOEVOEGEN:
Preventie in de vorm van ondersteuning bij aanvraag van financiële steunregelingen en vroegsignalering van betalingsachterstanden en in een vroege fase schuldhulpverlening is prima, maar is mijns inziens te laat! Vaak is het – goed bedoeld – de put dempen als het kalf verdronken is. Ik wil de put dempen voordat het kalf arriveert.

EN DE VOLGENDE BULLETS:

– Schulden vanuit Armoede ontstaat vaak door gebrek aan kennis budgetteren en van systemen van voorschot en jaarafrekening en eigen bijdragen Zorg. Daarom gaan we gerichte informatie aanbieden aan iedereen die starten met zelfstandigheid of met een bijstandsuitkering.
Dat kunnen zijn echte starters zoals jongeren die 18 jaar worden en statushouders. Maar ook mensen die vanuit een “normale” situatie achteruit zijn gegaan van salaris naar WW naar Bijstand en niet weten waarop ze echt kunnen en moeten bezuinigen.

– Informatie in de vorm van een stapel folders en verwijzen naar websites is voor velen onvoldoende en te anoniem. Voor sommigen is ook het gebruikte taalniveau te hoog. Zo nodig krijgen starters direct een budgetcoach toegewezen.

– De gemeente stopt met het opleggen van administratiekosten op boete op deurwaarderskosten op beslaglegging. Er wordt een realistisch plan gemaakt om schulden op te lossen.

———————————————————
In mijn vrijwilligerspraktijk zie ik dat – onder andere – vanuit Sociaal Domein mensen, vooral Statushouders die behoefte hebben aan Mbo-scholing worden “geduwd” naar de Zorg. Begrijpelijk, maar daarmee belemmert men deze mensen om te kiezen voor het Onderwijs. In vacatures Onderwijsassistent zie ik vaak dat de eis te hoog is, want de school wenst Onderwijsassistenten die de docent kunnen vervangen. Dat laatste wordt niet aangeleerd in de opleiding MBO-4 Onderwijsassistent…. Mijn suggestie:

– Op basis van een intake vaststellen wie er belangstelling hebben voor werken in de Kinderopvang en wellicht dan willen doorstromen naar Onderwijsassistent. De opleiding voor beide beroepen heeft nagenoeg dezelfde inhoud. Scholen moet stoppen met overvragen.

  • Deze reactie is gewijzigd 2 jaren geleden door Gerrit Spilt.
  • Deze reactie is gewijzigd 2 jaren geleden door Gerrit Spilt.
  • Deze reactie is gewijzigd 2 jaren geleden door Gerrit Spilt.
  • Deze reactie is gewijzigd 2 jaren geleden door Gerrit Spilt.