Sociaal en rechtvaardig; het nieuwe normaal

Home Forums Sterke gemeente Participatie Reageer op: Participatie

#773
Rob Maurits
Toeschouwer

Steeds meer bevoegdheden van de gemeenteraad liggen bij regionale samenwerkingsverbanden of zijn gedelegeerd aan het college. De afgelopen jaren hebben we dit waar mogelijk al tegen het licht gehouden. Wij blijven hier kritisch op en zullen in principe geen bevoegdheden van de raad weggeven aan het college of andere bestuursorganen, waar mogelijk nemen we dat terug.

HIERNA TOEVOEGEN:
Een voorbeeld van een samenwerkingsverband is de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De Partij van de Arbeid is een voorstander van dit samenwerkingsverband omdat de opgaven waar wij (allemaal) voor staan beter en efficiënter in een groter verband kunnen worden aangepakt. Daarbij blijft wel voorop staan dat Almere baas over eigen grondgebied blijft. Iedere beslissing die binnen de MRA wordt genomen en die Almere raakt dient door de raad te worden goedgekeurd. De MRA wordt geen vierde bestuurslaag naast het rijk, provincies en gemeenten.