Sociaal en rechtvaardig; het nieuwe normaal

Home Forums Geen armoede Sociale economie Reageer op: Sociale economie

#772
Rob Maurits
Toeschouwer

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat is voor de sociale, groene en lokale economie noodzakelijk. De gemeente zorgt hiervoor. Dat bereiken wij niet door op prijs met de omgeving te concurreren maar door zorg te dragen voor goede voorzieningen (ontsluiting, ook met openbaar vervoer) en een beperking van de administratieve lasten die met bedrijfshuisvesting gepaard gaat. In het vestigingsbeleid zijn milieuaspecten een belangrijke factor.

HIERNA INVOEGEN:
Goede werklocaties zijn onderdeel van het bevorderen van het vestigingsklimaat voor ondernemers. Bedrijventerreinen zorgen in Nederland voor bijna 40% van het bruto binnenlands product.
Gemengde woon-werkwijken bevorderen werkgelegenheid dicht bij huis. Kleinschalige logistiek (‘the last mile’) past in veel gevallen uitstekend in een woonwijk. Wonen en werken worden zo meer met elkaar verweven en leidt tot meer informele werkmilieus.