Sociaal en rechtvaardig; het nieuwe normaal

Home Forums Zorg waar nodig Zorg en ondersteuning Reageer op: Zorg en ondersteuning

#771
Rob Maurits
Toeschouwer

Ook kijken we waar gezondheid en andere beleidsterreinen elkaar raken. Mensen die in armoede leven, zijn bijvoorbeeld vaker ongezond en leven zelfs gemiddeld 7,5 jaar korter dan mensen met een hoog inkomen. Opgroeien in armoede leidt ook vaak tot een ongezonde levensstijl. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de kinderen in onze stad en zijn voor een voortvarende aanpak van deze problematiek.

HIER AAN TOEVOEGEN:
Daarom dient er binnen het sociaal domein ontschotting plaats te vinden wat inhoudt dat niet alleen de problemen van het kind worden aangepakt maar bijvoorbeeld ook problematische schulden waardoor ouders geen of niet voldoende aandacht hebben voor de opvoeding.

EEN NIEUWE BULLET TOEVOEGEN:
De Partij van de Arbeid is er voorstander van dat het hele Sociaal Domein onder de verantwoordelijkheid van dezelfde wethouder wordt gebracht.