Sociaal en rechtvaardig; het nieuwe normaal

Home Forums Zorg waar nodig Ouderenzorg Reageer op: Ouderenzorg

#768
Roel Heyser
Deelnemer

DE VOGLENDE BULLETS TOEVOEGEN:
Ouderen met een verhuiswens persoonlijk ondersteunen met het maken van een plan. Toepassen van de regels voor huuraanpassing bij “passend toewijzen”.
Aanbieden (inkomensafhankelijk) van een verhuispremie als ze een sociale huurwoning achterlaten.
Bemiddelen naar hulp van vrijwilligers bij klussen in het volgende huis. (Dit kan nuttige werkervaring of re-integratie of praktische inburgering zijn. Of uiteraard een zingeving voor de vrijwilliger.)

In bouwplannen wordt rekening gehouden met praktische indeling en hulpmiddelen waardoor een deel van de woningen geschikter zijn voor ouderen.

Ouderenwoningen worden gebouwd dichterbij winkelcentra en recreatieve voorzieningen. (Daartegenover kunnen jongeren en studenten “verder weg” worden gehuisvest.)

Creëer voor bestaande en voor nieuwe woningen de mogelijkheid om de woning “technisch” te splitsen. Positieve gevolgen: Een jongere kan in het ouderlijk huis starten met een vorm van zelfstandig wonen. De mantelzorg is nabij. De kleinkinderopvang is aanwezig. De oudere is minder eenzaam. (Er zijn culturen waarin samen wonen van jong en oud heel normaal is. Van die culturen kunnen we leren….) Zoek hierbij een oplossing voor de voordeurdelersregeling en voor de huurtoeslag.

In formulieren wordt een groter lettertype gebruikt.

Inwonen (kamerverhuur) bieden wordt aantrekkelijker gemaakt. We bieden juridische ondersteuning als lastige kamerhuurders wegens “vergaande huurbescherming” niet kunnen worden verwijderd.

Ouderen die uitsluitend AOW ontvangen, krijgen een pasje voor een x-aantal vrije OV-reizen.

Ouderen krijgen de mogelijkheid om vrijwillig “opa of oma” te zijn in de kinderopvang en de basisschoolgroepen 1 en 2.

We stimuleren een algemene houding waarin respect en waardering voor hun wijsheid heel normaal zijn. We stigmatiseren deze doelgroep niet als hulpbehoevend. We waarderen hun levenswijsheid en nodigen hen uit voor gastlessen.

We zorgen er voor dat in adviesraden en dergelijke ouderen een passende plek krijgen.

We stimuleren het verzamelen van ervaringen van ouderen en vragen actief om hun ideeën. Dit doen we door aanstellen van een ouderenconsulent en open spreekuren in buurtcentra.