Sociaal en rechtvaardig; het nieuwe normaal

Home Forums Sterke gemeente Participatie Reageer op: Participatie

#757
Herman Linzel
Toeschouwer

NA DE DERDE BULLET EEN NIEUWE BULLET INVOEGEN:

In de bewonersplatforms is een vaste plaats voor een vertegenwoordiger/afgevaardigde van de medenzeggenschapscommissie van de basisscholen in de wijk, de wijkhuurderscommissie van de corporaties en van de wettelijke cliënten/patiëntenraad van de grote zorgaanbieder in de wijk.

TOELICHTING:

Hiermee wordt ook in andere gremia de participatie bevorderd.