Sociaal en rechtvaardig; het nieuwe normaal

Home Forums Wonen Een leefbare wijk Reageer op: Een leefbare wijk

#747
Herman Linzel
Toeschouwer

We investeren in buurtparticipatie. We zetten in op bewonersinitiatieven, zoals buurtpreventieteams, appgroepen en voorlichting.

AANVULLEN MET:

We onderzoeken de mogelijkheid voor het opzetten van wijkservicewerkplaatsen waar mensen met b.v. achterstand tot de arbeidsmarkt, in de dagbesteding, bijstand en status houders zinvolle activiteiten voor de wijk, de inwoners en voor zichzelf kunnen oppakken.

TOELICHTING:

Dit maakt het wat concreter. Kan eventueel ook bij blz. 18 4e bullet.