Sociaal en rechtvaardig; het nieuwe normaal

Het conceptprogramma is klaar, nu is het aan de leden om er iets van te vinden.

Wonen, Duurzaamheid en Armoede zijn voor de komende vier jaar de speerpunten voor de Partij van de Arbeid.

 
 

Wonen

Het tekort aan betaalbare woningen is enorm, daar moet echt iets aan gebeuren. Daarom wil de Partij van de Arbeid een fonds instellen om op korte termijn stappen te zetten.

Duurzaamheid

We hebben maar een planeet, daar zullen we het mee moeten doen. Dus moeten wij er goed voor zorgen. De wereldproblemen lossen we niet op, maar we kunnen wel al onze mogelijkheden benutten.

Armoede

Dat in een rijk land als Nederland armoede op grote schaal voorkomt is niet te verkopen. Iedereen moet mee kunnen doen, voor mensen in de armoede is dat geen uitgemaakte zaak. Dat moet anders.

Op deze site vindt u het concept voor ons verkiezingsprogramma. De leden kunnen middels amendementen en moties dit programma bijstellen. Wij willen echter ook niet-leden de kans geven om met ons mee te denken. Wij zijn benieuwd naar de reacties. Als u voor 15 november uw voorstel aan ons kenbaar maakt dan kan het (met instemming van de leden) wellicht onderdeel van ons programma worden.